Regjistri Publik

Në përputhje me kërkesat e pikës 2 të nenit 51 të ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për Auditimin Ligjor, Organizimin e Profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit te Miratuar“ i ndryshuar dhe Rregullores Nr. 9 datë 27.02.2019 të BMP, Komiteti i Regjistrimit përgatit dhe miraton Regjistrin Publik të anëtarëve të tij të cilët janë KM Aktivë, shoqëri kontabiliteti dhe KM Jo Aktivë.

Regjistri Publik i Kontabilistëve të Miratuar anëtarë të IKM

 

Regjistri Publik – Kontabilistë të Miratuar

 

Emër Atësi MbiemërStatusiNr. DeshmieVit Leshimi DeshmieNIPT
Abaz Haxhi ÇobaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12132005M24701601A
Ada Bashkim ShehuKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11552019-
Ada Fatos XhelilajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10922022-
Adela Agim XhemalajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9892020M12102055N
Adela Loni KondakçiuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar2023M32306039N
Adela Zabit Boçi (Toshkollari)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12011M21829031H
Adelajda Jordan BulkuKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv3442012-
Adelina Abedin PaskaliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar21998K31329074U
Adriana Muharrem KalajaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7442000K31610191W
Adriana Stavri Koҫillari (Leka)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7001999K31412527D
Adriatik Bajram BeqirajKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv2021998-
Agim Avdi ToskaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar13052006K61801008T
Agim Sali SatkaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar81998K38709486Q
Agim Taho MeroKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv5181999-
Ahmed Përparim GuxholliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar22011L04403602G
Aida Myqerem KonaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar6002013-
Aida Nuhi HoxhaKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv10822005-
Ajet Kujtim CenollariKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12152005K71515005L
Alba Vlash KolaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9902020M21306006L
Albana Aleksandër NakoKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv6032013-
Albana Ilia LushajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar62011L91803015Q
Albana Luan VeshiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar3152022-
Albana Refat KorreshiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv12012005-
Albana Vasillaq Nika (Gjeçi)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar3482012-
Albens Gëzim HodoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6082013L41526007L
Albina Agron BallaxhiaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9912020-
Aldona Vasil KanaçiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar3532012L57109252D
Aleksandër Skënder LamaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1102011L21313008P
Algent Xhelil JaupiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6112013L91508002B
Alida Hiqmet GoxharajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1122011M22101024D
Alion Xhevid RroshiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8312015M11706011M
Alma Abaz AvdiaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1132011L19621501H
Alma Jani KuretaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar6142013-
Alma Jonus Kalaj (Toska)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6152013M21417006A
Alma Petref KoçiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar82011-
Alma Petrit HusoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar13132006K71705501L
Alma Qamil ÇelaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9932020-
Alma Selim AhmatiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9172019L71318033D
Altin Agim HaskuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10842005K81716506P
Altin Azis AllmuçaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8932002L52312001F
Altin Ferit KarajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10942022-
Ana Fatmir ÇelaKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv8642016-
Andi Kujtim PacaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10852005K72029045E
Anika Panajot HeqimajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10882005L82716402D
Anila Gani Melaj (Feracaku)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar3622012L92321020O
Anila Novrus HudhraKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12232005K66503201J
Anila Selman Bejaj (Selmanaj)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar3662011L66504202A
Anita Afrit DuhanxhiuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10872003L52907202S
Aqif Qazim ToskaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar281998K34206445L
Arben Sabri HasaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar291998K72028052F
Arbërora Muhamet KapllaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1212011L32301101A
Ardita Can KrajaKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv10972022-
Ariola Vasil Koxha (Marini)Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv13182006-
Aris Mehmet MemaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11942021M27813501R
Arjola Arjel JankoKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10992022-
Armand Shaban MalaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8322015L61318017U
Armira Gëzim ÇitoziKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv13212005-
Arqile Ndini DukaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar13222006L02514004R
Artan Petrit RumaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6312013L53706801O
Artur Profi LlogoniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9122002M11318011O
Aulona Bujar LukuKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar3842012-
Aurela Filip HasaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9192019-
Aurora Mehmet AlushajKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv3852012-
Aurora Pëllumb SinaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar6372013-
Bajram Xhavit ÇallmoriKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10972005K82529002O
Bardhyl Xheladin XhafaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6412013L52611802T
Bashkim Arif HylviuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7492000M12712802B
Bashkim Qani KilloKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4011998K33708614R
Behar Tafil DajaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10302001K62207507J
Besim Fadil TushaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4031998K61326503E
Besmira Adnan Konini (Nazarko)Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv6432010-
Besnik Deli SalatajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar3892012L52303507P
Besnik Hamdi LukuKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv1342011-
Bledar Myzafer HarizajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1372012L26305202S
Blediana Ajas HynaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8332015-
Blerin Jorgji ShkurtiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar3932012-
Blerina Abedin JaheleziKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9982020-
Blerina Bajram Bana (Ibro)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar13272006-
Blerina Hajrullah HilajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar1402011-
Blerina Riza SeseriKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar1422011-
Blerta Abdulla ZenelajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8342015-
Blerta Besnik IstrefiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar12182021-
Blerta Meti BendoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar13282006L41727021L
Brahim Avdyl Elezi (Kolbibaj)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7041999L92314039M
Brikena Ndue VuksaniKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv9232019-
Brisejda Gëzim RamajKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11532022-
Brukelda Hiqmet ReçiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar1462011-
Brunilda Josif ÇiçolliKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar172011-
Brunilda Kujtim BalliuKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar11052022-
Brunilda Lili Bilani (Thomai)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar4842002-
Brunilda Naim KërtushaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4002012M11922033N
Brunilda Tosun SkënderiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11062022-
Brunilda Vincens BekaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9262019-
Bujar Gramoz SpahiuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11652023M33517001O
Bujar Sali DedjaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar82005-
Bukurije Lutfi ShehiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8252001-
Bukurije Teki Marko (Spahiu)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8782000L11401020A
Çajup Xhevair RefitajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar1492011-
Çeljeta Fatmir XamaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar4032012-
Çelnik Rushit HaxhillariKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10721998K74313625F
Ceno Gjysho BegajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1502011L32812404U
Dallandyshe Teki Bidaj (Hodaj)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10972022-
Daniela Andon Mihali (Bale)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar4042012-
Dashamir Teki BegajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7512000K41713014D
Dashnor Islam MemishiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1292011K61615008O
Denada Agim RustemiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8362015-
Denada Maksi MaskajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10012020L82203019I
Denis Xhevdet RamaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9282019L82327027H
Denisa Arben MilloKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9292019-
Dervish Sadik BeqirajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9302019L71326028H
Desida Agim KamberiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10022020-
Dhimitra Petraq PeriKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8382015L52229008F
Dhurata Idriz Topuzi (Shahini)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9032001K32527202L
Diana Aleks BidaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8032001K33730036G
Diana Faik ZebiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv191999-
Diella Gjon LufiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1552011L98606502P
Difrida Ilirjan DelibashiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8782016-
Dilaver Ismail StafaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8262001L11523005A
Ditjon Jaçe KasmiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1562011L21420011E
Donaldi Sadik ÇukoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9322019M01503034F
Donarda Nasibi MyftariKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9332019L92418010S
Donika Spiro Dimo (Pilo)Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv2772001-
Donika Vangjel DhimaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar1572011-
Dorian Dilaver BejkoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4122012L72211027P
Doriana Xhemal Deliallisi (Biba)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1592011L61803032D
Dorina Gëzim KajoKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv8402015-
Dorina Qazim MyftiuKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar1602011-
Drilona Aleksandër DhimaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar4142012-
Drita Abdurrahim Belegu (Karabina)Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv9192002-
Dritan Bektash ShahuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6632013L71406036Q
Edison Fiqiri OshafiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11102021M23728601S
Edison Kalem DishaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11112022M12026010Q
Edlira Gëzim DervishiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11122022M12103001U
Edlira Nazmi Buzani (Shehu)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6641999L81407509J
Edlira Resul Piti (Kambo)Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv6682012-
Edlira Sadik TiranaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar13382006K91423025S
Edmond Ramis SelimajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8212001M12019014N
Edvin Paskal GaçeKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1672011L31512028I
Eglantina Kristo VilaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8812016-
Eglantina Rexhep HykaKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv9382019-
Ejup Sulejman MelaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4591999K31412045R
Eldiana Xhevdet BreguKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9402019-
Eleida Koço ZvirinaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar4222012-
Eleni Mihallaq LoniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar581998K32515189L
Elida Abdulla Teme (Dervishi)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10032020L72203511T
Elida Jako Maku (Pajovi)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4232012K97212003I
Eliona Musa AlbrahimiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4252012L64110402D
Eliona Thoma KereciKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10042020-
Elira Qamil Çaku (Memelli)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar13402006L16318002B
Eliverta Hetem AvdiajKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv6762013-
Eljodor Astrit HodajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9412019L86318204N
Elona Kujtim XheliliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4312012L72202501H
Elona Mit'hat Dhrami (Cenaj)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8832016-
Elpiza Rakip GaxhaziKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9222002L11517004I
Elsa Nexhip AgoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar282011M21828015U
Eluerta Hamit Thaçi (Tashi)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10052020M03122203G
Elvana Xhemal Lula (Lufo)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1792011M13808801B
Elvin Jovan KurtiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1802011L21319516U
Elvira Ismail TopçijaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4342012L52316039S
Emilja Pjerin KoliqiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv10352001-
Endi Ismail MurthiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6852013L91721007U
Endrit Rrapo XhaferajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1822011L27308202M
Eni Hadër BinajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10612022-
Enkeleda Elmas PojaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10622022-
Enkeleda Petrit Miraka (Xhanaj)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar302011-
Enkelejd Zeni IsmailajKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv10632022-
Enkelejda Arqile Brahaj (Pipa)Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv13442006-
Enon Xhevdet KarapiciKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12402005K61528504F
Entela Kope CarhoshiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv2682020-
Entela Vlashi Dhimitri (Xhaho)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1862011L22723403R
Era Guri Angjeli (Halili)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8872016-
Eralba Vladimir CaraKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar02020L71409510A
Eralda Mikail IkonomiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8882016M12013014G
Erina Agostin GeciKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4422012L11321003O
Erion Gazmend DylgjeriKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv8502015-
Erion Piro PriftiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv3672006-
Eriona Vehbi DobrovodaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4442012L61827013C
Ermir Agron ÇalajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11162022M01802009F
Ermira Fatmir ShehuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1972011L82120002E
Erold Selami KamberiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar3282022-
Ertil Agim LlaneKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10122020-
Erton Fejzi DuraKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1982011L61803007A
Ervin Agim KoçiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11972022-
Ervin Harilla NgjeliuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10132020L52115041T
Esmeralda Lefter IgumenidhiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8512015M03001401J
Etleva Azbi BeshiriKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10662022L81505502P
Etleva Mustafa TreskaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar2052011L12112004T
Etleva Pëllumb Gina (Dhamo)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4121998K31507007G
Evdar Ilirjan KodheliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar14742007K43323402A
Evis Hilmi MilaqiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11142003L21313501M
Fabjola Fiqiri IbroKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar4602012-
Fatjeta Hasan AlushiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv10672022-
Fatmir Arshin CecoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar721998K33928027D
Fatmir Namik BërdicaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar11862003-
Fatmira Hariz Varaku (Metaliu)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6751999K31514547H
Fatos Isuf MullaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7772000K33709863P
Feruze Meto HodojKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7082013L66611204I
Firdes Mahmut KaragjozoviqKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4761999K31503547V
Fitim Medi AgolliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11182003K56321832T
Flamur Sali LaloKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar922001L71311018R
Flora Zeqir HysoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12492005L11503008Q
Floresha Ramadan KapxhiuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6891999L11703008A
Floreta Xhevdet PapajaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11232005K81602050O
Florion Gëzim MaraKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11202003K72205004P
Florjan Fran GjokaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar2142011L12218018A
Flutura Jonuz DomiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8542001-
Flutura Nuri MullaiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar372011L61517021D
Flutura Tomor Kulla (Pirgu)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4451999L11626010I
Genciana Filzi MinxhaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar402011L01325501B
Gentian Ali MuçollariKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8182014L51602009D
Gentiana Lipi ZhobroKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv9542019-
Gëzim Hazbi JaupajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar2122022M01404008S
Gilmona Adem TafaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10152020-
Gjyljana Gjergj MirukuKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11292005-
Gledis Sulejman ShehuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar2212011L41506010A
Hajri Meçan EleziKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9012002K82726002F
Hajrulla Riza AhmatiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11312004K92605202C
Harilda Simon Çene (Ndrija)Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv9562019-
Hasan Xhaferr DërmyshiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7271999K31520017J
Hekuran Fehmi AlizotiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11332005K53929406M
Herald Petraq LekajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11232020L76402202L
Hiqmet Shezai HaxhajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9422002M07114203U
Ilda Dhimitraq Sterjo (Perdhiku)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar2242011L12302008H
Ilda Luftar KuçovaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar4812012-
Ilir Bahri SinanajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12542006L82928402P
Ilirjan Asqeri LilaKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv5421999-
Ilkena Thanas GjikajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8972016-
Indrit Ruzhdi AgoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8192014M22718203E
Ines Thanas PetriKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10182020-
Ingrita Kolec Buçka (Shuli)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8692021L21326012Q
Irena Jorgji PanoKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv7111999-
Irena Nikollaq FrakullaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar971998K96927203A
Irina Kristaq DuleKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv13702006-
Iris Lam DuleKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv10692022-
Irma Robert GjançiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv82005-
Irma Robert ZaimiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar2272011-
Ismina Albert KuçiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8532015-
Iulia Theohar RizoKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9582019-
Izmira Ylli Hasanbelli (Çelaj)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10192022M26509001C
Jetmira Guxim ZeneliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8542015L93708802N
Jetnor Sait SokoliKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11262022-
Joana Ismail ÇukaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10202020-
Jonida Myrteza SinaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar4922012-
Jonida Xhevair SkëndajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9022016L71613001T
Jorgji Nikolla Jica (Nita)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6471999K32712201D
Jorida Faik BoriçiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar11272022-
Julia Gani DemneriKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10242020-
Juliana Përparim Gjinishi (Dimni)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar2292011L12029001I
Juna Etem DafaKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv7362013-
Jurild Fatmir HoxhaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10252020L81506502U
Kapo Vero SinanajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7382013L56513203G
Kastriot Dino AlliajKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv2332011-
Keida Maksim VeipiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11282022-
Kimete Mezan ManeKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7051999K61422503K
Klajdi Kostë RaçiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv9612019-
Klodian Gani GjoniKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv4992012-
Klodiana Mend'tor UlqiniKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11292022-
Klodjana Naim Sterjo (Hylviu)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8232014-
Koço Andon LlukmaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9482002L66516205P
Kozeta Hito NervajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar562011-
Kristaq Vasil MamilloKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar2881998K32509107B
Kristi Valentin LulaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar12342022-
Kristina Bardhyl ZyberajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11322022L76605202J
Kristofor Koço NgjelaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11442005K51519043S
Kujtim Bajram YmeriKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar5012012L51924017V
Laura Skënder GjolenaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10282020-
Lauren Abdi VataKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11332022M12123035M
Leart Emin BushiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12012023M32422022K
Ledia Thoma BakshevaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar2392011-
Leonard Elmas HoxhallariKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9492002K72602003E
Leonard Fatmir LleshiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar5082012L52202034U
Leonora Agim CikoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar13812006L11518005V
Leonora Grigor Dyrmishi (Shella)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11332003K72823011O
Liljana Flamur BajramiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar5112012-
Liljana Sefer DakaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7131999K32719226A
Liljana Vasillaq PiciKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6572001L13713003N
Lindita Habib MetallaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9512002L12231009T
Lirim Nuredin SelmanajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1111998K34206452R
Lorena Arjan Rroshi (Shehu)Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv8242014-
Lorena Dhimosten DiloKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9662019L72115034P
Lorena Kujtim HatillariKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar11342022-
Lorena Spartak Shupuli (Konini)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7542013M09511201F
Lorena Tajar SadikajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10732022-
Lorenc File AjdërajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar2452011L32711001K
Loreta Eqerem MeçajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7622000K31418510Q
Lorina Arben PirguKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10302020-
Luiza Faredin BollanoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10742022M26305201L
Lulash Zef PjetërnikajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1092000L61423012I
Luljeta Ibrahim VarakuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar13872006K61507505A
Luljeta Kadri Sejko (Murati)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar13862006-
Lumturi Dule XhaferllariKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar11542005-
Lumturi Mustafa ÇuedariKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9002002K82808001C
Lykesta Mehmet MurtajKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11352022-
Majlinda Shefqet NingaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8582001K71623529P
Majlinda Skënder Rajko (Taullahu)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar13932006-
Majlinda Teza HoxhajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar2542011-
Manjola Kadri LipeKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar2552011-
Margarita Refik BrahimiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10762022-
Marije Kozma BizdaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6151999L02719002J
Marjana Aleko PallaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1191998K31414019P
Marjana Andon KazoKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv10312020-
Marjus Jorgji ZallëmiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10782022M11308047K
Marlena Dervish HasanajKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11592005-
Marsel Pëllumb HysiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12152021M22001015B
Marsela Jani KarabolliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar14002006K86506203T
Matilda Begë LlajajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8562001L42821802F
Matilda Selman AliuKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9052016-
Meliha Beqir UlqiniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4641999K46523007F
Mentor Hamit BalliuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar14022006K94030605A
Merita Abdulla TafaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar5352012K82008503B
Merita Ali Çela (Xhunga)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1211998K31601158F
Merita Shevqet GjeҫiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9572002K88630501K
Merita Vangjel ThomajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar14052006K71828004I
Mersida Naim ResuliKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10322020-
Migel Jorgji ZallëmiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8572015M01322017M
Migen Gafur IsaiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar11372022-
Migena Zoi BegoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11612005M11304004H
Mikel Shefqet AllaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar2712011L53203205D
Milo Sevo RizoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8232000K38706588A
Mimoza Adem KaliaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8182002L91413028Q
Mimoza Haziz ManaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11632005K51614031T
Mimoza Mihal Kola (Frashëri)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1241998K56526079Q
Mimoza Novruz HasanajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7782000L82202503B
Mimoza Sotir SotaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar5961999K51907004T
Mimoza Sotiraq LlaciKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6871999K71513501W
Mine Zenel SerajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1311998K36426230Q
Miranda Fatmir PasmaqiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar7892001-
Miranda Mestan BrakaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10342019M11415025S
Mirela Miltiadh MitiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv5302003-
Mirela Xhevdet KullaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10362020-
Mirgen Gëzim DervishiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv5442012-
Mirjeta Kareman EminiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1952009K31607189S
Mirketa Ruzhdi PuriqiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar5462012-
Mirsie Gani Doka (Gjini)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9602002K93129801A
Myrvete Esat Babi (Xhixhabesi)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7362000K71516508B
Nadire Abedin Çami (Llaha)Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11482003-
Natasha Ali Joanidhi (Ismaili)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar4881999-
Naurela Miti ZabikuKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10382020-
Ndriçim Ramazan ÇekaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar14142006L52514210J
Neim Asllan LlaneKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7722013L41327508C
Nekije Izet GjoniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar5741999L52024502B
Nertila Bujar ShehuKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10832022-
Nertila Skënder ÇikaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8582015L91318004P
Nevila Agim SadikuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar652011L23624201Q
Nevila Sokrat BangoKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9712019-
Nexhmije Deli Alinj (Salataj)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10542001K61808506W
Nikollaq Irakli BushiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar2882011M02727401U
Njazi Ramadan LlëçiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8862002L57221601B
Njazi Sadik HaliliKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8592015-
Norbert Gani NebiuKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar11702005-
Odeta Luan FishtaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar7762013-
Olsi Kleanthi DervishiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar7792013-
Olsi Luli ShahiniKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11402022-
Olta Azem TrojaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10412020L31316027O
Oltion Eduard ÇakuKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv12012021-
Orial Besnik ShaholliKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar7822013-
Orjeta Naim MiftariKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9742019-
Ornela Hysen BezhaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8602015L73104207A
Ornela Musa KullolliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar5602012M21713026D
Osman Kadri BalaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1561998K33710865N
Pëllumb Esat DashiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8922002K32528406O
Pol Jorgo MiloKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9092016-
Polikrat Theofan KuriKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1611998K31328013L
Polikseni Gole KamberiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11742005-
Pranvera Fatmir KodheliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12142021M12723403R
Qamil Teufik KullaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11542003K46823004N
Qezar Bylybash ZyberajKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv10892022-
Raimonda Stefan TeneqexhiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9512001-
Rajmonda Musa JaupiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar14232006-
Ram Halil PapaKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv9772019-
Ramadan Rakip MujollariKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv6971999-
Ramadan Rrapush VrapiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12762005K72823005Q
Redvin Vasil MarkuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar5992012L71614002J
Refan Tefik MaliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9672002M12009503B
Renata Flamur MuçaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar5672012-
Renata Istref FejzajKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv3022011-
Renata Kujtim ArkaxhiuKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8482001-
Renato Pandi ÇunotiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11792005K53921003Q
Rigelsa Ilirjan BllacaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9782019M01726505F
Rilinda Çerçiz MusajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9102016-
Riza Njazi LaçoKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv8762001-
Romina Thanas PeçiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar5712012-
Rovena Dashamir HaliliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10902022M12725202H
Rovena Musa BalliuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar5722012L31508502C
Rovena Shaqir KalliriKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv7892013-
Rozana Isuf Xhaferri (Alushi)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar11832005-
Rozeta Gëzim IsmailiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10452020-
Rrapo Petref XhaferajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar5521999K36330213U
Rruzhdi Enver ShkullakuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8552001K33715746D
Sabrije Tofik DishaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11602003K51521510N
Sabrina Kujtim Moqi (Shijaku)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9802019-
Saimir Gani EminiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11852005-
Selda Mustafa BekteshiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8292014L91504026E
Selim Sule DervishiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7792000K31512112E
Shahe Sali HakaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9732002K82821213K
Shaqir Gëzim HysenbelliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11462022M11728502P
Sheme Hamza RuçiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7512000K32508047S
Shkëlqim Refat XhaferiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1741998L07723101O
Shpend Urim AlilanjKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9842019L71911006M
Sokol Abedin DishnicaKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv5732005-
Sokol Shkëlqim ÇelaKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11472022-
Sonila Shkëlqim SadaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9822019M12229008C
Sotir Pjeter StefaKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv9772002-
Suela Dashamir BerberiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11902005K51604514J
Suela Ruzhdi Mici (Begaj)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar14382006K61528513E
Suzana Col CurriKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar14392006-
Tafil Qemal KolaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7762000K33710935V
Tefta Flatun ProdaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar20042004M11905029P
Teuta Minella Kanani (Doko)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9122016-
Theodhora Pandi Habili (Koroveshi)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12982002M02711001I
Tom Gjon NdociKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar5832012L36307005S
Uran Pajtim ÇaushiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar822011-
Valbona Hazbi Trepsenishti (Zeneli)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar14462006-
Valbona Kadri LlohaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar3292011L12204033S
Valentin Tom NdociKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10492020L87804504B
Valentina Dod BliuKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar5862012-
Valentina Luçi Dervishi (Gjini)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8472001K71513502H
Valmira Avram PajengaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar5872012L52718204O
Valmira Vendim KapajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9862019-
Vangjel Dhimitër LiçoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8242001K37506041Q
Vehibe Hamdi ShkreliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar472000K46523037D
Vilma Liman TiranaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11492022M22112006O
Vjoldan Ramadan MuslijaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar11512022-
Vjollca Sulejman AhmetiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11792003-
Vladimir Eqerem SidaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8622015-
Xhemal Rakip ToriKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8352001L42506204Q
Xhensila Nias HysenKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8092013L86409203J
Xhevdet Feim HyseniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4581999K31614523K
Xhoxhi Kiҫo LeraKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10502010K71707001O
Xhuljana Xhevair LekaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10512020-
Ylli Kapllan AjdinajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar902010-
Yllka Petri Sejati (Muça)Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv6031999-
Zaho Barjam KukaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1941998K38706576A
Zarina Sezar MerkajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar5912012-
Zhaneta Mihal NdrekoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12922005M12709401A
Zheni Memo MemajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar11522022-
Zhulieta Islam Lika (Zaçaj)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1951998K71603021F
Zinaida Ferik LeskajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar14212006L02129005T
Zylfie Zaim LalaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar7432000-
Orkida Lavdosh HoxhajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9752019L86814202P
Eva Bashkim MemaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar2023L52303046F
Loreta Viktor MihoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12022023M12110503J
Daniela Flamur JahoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11662023M22109028G
Dorela Nikolla MeçiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar11682023-

 

Regjistri Publik – Shoqëri Kontabiliteti

 

Shoqëria e KontabilitetitKontabilisti i MiratuarNIPT
AECO Business SolutionsEriona Vehbi DobrovodaM32405029E
A.S.C.A sh.p.k.Artan Koço AliaL01305501Q
Accounting sh.p.k.Gentian Shaban KarruliL12024501N
AiM Advisory sh.p.k.Mirela Idriz PacaniL52212017L
AL-TAX & CONSULTINGAurela Myqerem GjokutajM01924022H
Artis Consulting sh.p.k.Vangjel Genci PanozaqiM01722008C
Avanntive Consulting sh.p.k.Oltjana Myftar KaziajL11331002K
BaEr Consulting sh.p.k.Ergys Mustafa DemneriL12205018D
Business Accounting Solutions sh.p.k.Rudina Kastriot HoxhajL81616006G
Consulting EL sh.p.k.Arianit Mehmet BebetiL72520206N
Consulting House sh.p.k.Elton Selfo MuçaM31516018A
CTRL Consulting sh.p.k.Violeta Enver PerlekaM02209022F
DEJA sh.p.k.Mirjana Selami Janushaj (Dervishi)K42718408K
Deloitte Albania sh.p.k.Albana Etem ShahuJ62329003N
DIA CONSULTING sh.p.k.Erjon Hamdi BilaliL32113017L
E.A.R Consulting shpkAnisa Pëllumb Sinani (Çela)L51601009V
ERARLIS sh.p.k.Enver Qemal SulaL62709202A
ESDE Consulting sh.p.k.Ervina Hazis SeraniL42402020J
Eurofast International sh.p.k.Drilona Qazim LikajK81928007N
FACT sh.p.k.Fidarie Arif QelaL82008005L
FEAL Studio sh.p.k.Ferit Sulejman KarajL62412018D
Ficadex Albania sh.p.k.Marije Llazi DushiK52403505B
Financa Jote sh.p.k.Natasha Xhelal ShuaipiL91307004G
Financial Legal Solutions sh.p.k.Jetmira Arqile Lita (Ikonomi)L32307060M
Financial&Accounting Management sh.p.k.Ervin Koço ThemeliK31602083I
FINSTUDIO ER&LED sh.p.k.Erald Agron HasanajL61326511T
G.F.C sh.p.k.Dyrmish Riza RukaK31608081W
GoldsMath sh.p.k.Sanije Faslli TafaK31602003V
HIDRI ACCOUNTING sh.p.k.Vjollca Musa HidriM13601206K
Intrust Acc sh.p.k.Migen Gjergj MarkuK41530028G
It-Al Consult sh.p.k.Sotiraq Miti DhamoK31517194J
Kazazi Consulting sh.p.k.Imer Mehmet KaceliL31804002H
KEM Consulting AL sh.p.k.Klement Sadik MersiniM22324015K
Kle&Alb sh.p.k.Altin Halim QojleJ62904041K
KM Consulting sh.p.k.Isidora Musa SulajL02221025T
Kontabel Center sh.p.k.Agim Ymer LleshiL42605201N
KPMG Albania sh.p.k.Alba Spartak PaparistoJ91619001D
KRISTAL Consulting sh.p.k.Nikoleta Dhimitraq Mair (Kreku)L31521001G
Lekso Consulting sh.p.k.Afërdita Xhelal GjylaL91511003B
M&A Accounting Services sh.p.k.Jonida Ylli MyshketaL91605503E
MARSHEA sh.p.k.Eduart Shyqyri SharkaK53915401R
MB CONSULTING sh.p.k.Bledar Astrit ManajL21428011V
MDB Finance sh.p.k.Mario Gjon GjoniL92023014R
Network Consulting sh.p.k.Armando Bashkim ÇadriM01705036O
O-NXT sh.p.k.Migena Idajet HasaL32319020V
Parid Consulting sh.p.k.Kledi Xhemal HasaniL72307048U
PWC Consulting sh.p.k.Mirjeta Kareman EminiK91915023A
Shalla sh.p.k.Hysni Ismail ShallaK98102601A
SMARTFIN sh.p.k.Elsion Hamdi AllushiL41520023J
SP Tax & Accounting sh.p.k.Elida Sokrat SallamaniM02414021F
Studio Laci sh.p.k.Kristaq Dhori LaçiK31404035Q
Studio Pustina sh.p.k.Andia Luan PustinaL11320002B
Trimi Kontabel sh.p.k.Abaz Ibrahim TrimiL13125801S
Unik Consulting sh.p.k.Nelson Petrit SelmanhaskoM21912029F

Për çdo pyetje ose paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni!