EN
AL

Regjistri Publik

Në përputhje me kërkesat e pikës 2 të nenit 51 të ligjit Nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për Auditimin Ligjor, Organizimin e Profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit te Miratuar“ i ndryshuar dhe Rregullores Nr. 9 datë 27.02.2019 të BMP, Komiteti i Regjistrimit përgatit dhe miraton Regjistrin Publik të anëtarëve të tij të cilët janë KM Aktivë, shoqëri kontabiliteti dhe KM Jo Aktivë.

Regjistri Publik i Kontabilistëve të Miratuar anëtarë të IKM

 

Regjistri Publik – Kontabilistë të Miratuar

 

Emër Atësi MbiemërStatusi i punësimitNumer DeshmieVit DeshmieNIPT
Abaz Haxhi ÇobaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12132005M24701601A
Ada Bashkim ShehuKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11552019-
Adela Agim XhemalajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9892020M12102055N
Adela Loni KondakçiuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar13012023M32306039N
Adela Zabit Boçi (Toshkollari)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12011M21829031H
Adelajda Jordan BulkuKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv3442012-
Adelina Abedin PaskaliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar21998K31329074U
Adriana Muharrem KalajaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7442000K31610191W
Adriana Stavri Koҫillari (Leka)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7001999K31412527D
Agim Avdi ToskaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar13052006K61801008T
Agim Sali SatkaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar81998K38709486Q
Agim Taho MeroKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv5181999-
Ahmed Përparim GuxholliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar22011L04403602G
Aida Myqerem KonaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar6002013-
Aida Nuhi HoxhaKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv10822005-
Ajet Kujtim CenollariKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12152005K71515005L
Alba Vlash KolaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9902020M21306006L
Albana Aleksandër NakoKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv6032013-
Albana Ilia LushajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar62011L91803015Q
Albana Refat KorreshiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv12012005-
Albana Vasillaq Nika (Gjeçi)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar3482012-
Albens Gëzim HodoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6082013L41526007L
Albina Agron BallaxhiaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9912020-
Aldona Vasil KanaçiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar3532012L57109252D
Aleksandër Skënder LamaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1102011L21313008P
Algent Xhelil JaupiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6112013L91508002B
Alida Hiqmet GoxharajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1122011M22101024D
Alma Abaz AvdiaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1132011L19621501H
Alma Jani KuretaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar6142013-
Alma Jonus Kalaj (Toska)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6152013M21417006A
Alma Petref KoçiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar82011-
Alma Petrit HusoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar13132006K71705501L
Alma Qamil ÇelaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9932020-
Alma Selim AhmatiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9172019L71318033D
Altin Agim HaskuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10842005K81716506P
Altin Azis AllmuçaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8932002L52312001F
Altin Ferit KarajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10942022-
Andi Kujtim PacaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10852005K72029045E
Anika Panajot HeqimajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10882005L82716402D
Anila Gani FeracakuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar3622012L92321020O
Anila Novrus HudhraKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12232005K66503201J
Anila Selman Bejaj (Selmanaj)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar3662011L66504202A
Anita Afrit DuhanxhiuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10872003L52907202S
Aqif Qazim ToskaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar281998K34206445L
Arben Sabri HasaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar291998K72028052F
Arbërora Muhamet KapllaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1212011L32301101A
Ardita Can KrajaKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv10972022-
Ariola Vasil Koxha (Marini)Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv13182006-
Aris Mehmet MemaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11942021M27813501R
Arjana Njazi AvdulajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar11632023-
Armand Shaban MalaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8322015L61318017U
Armira Gëzim ÇitoziKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv13212005-
Arqile Ndini DukaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar13222006L02514004R
Artan Petrit RumaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6312013L53706801O
Artur Profi LlogoniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9122002M11318011O
Aulona Bujar LukuKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar3842012-
Aurela Filip HasaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9192019-
Aurora Pëllumb SinaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar6372013-
Bajram Xhevit ÇallmoriKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10972005K82529002O
Bardhyl Xheladin XhafaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6412013L52611802T
Bashkim Arif HylviuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7491998M12712802B
Bashkim Qani KilloKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4011998K33708614R
Bedri Dervish KokaKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv12302005-
Behar Tafil DajaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10302001K62207507J
Besim Fadil TushaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4031998K61326503E
Besmira Adnan Konini (Nazarko)Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv6432010-
Besnik Deli SalatajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar3892012L52303507P
Besnik Hamdi LukuKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv1342011-
Bledar Myzafer HarizajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1372012L26305202S
Blediana Ajas HynaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8332015-
Blerin Jorgji ShkurtiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar3932012-
Blerina Abedin JaheleziKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9982020-
Blerina Bajram Bana (Ibro)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar13272006-
Blerina Hajrullah HilajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar1402011-
Blerina Petrit DervishajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8752016M16324201N
Blerina Riza SeseriKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar1422011-
Blerta Abdulla ZenelajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8342015-
Blerta Meti BendoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar13282006L41727021L
Brahim Avdyl Elezi (Kolbibaj)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7041999L92314039M
Brisejda Gëzim RamajKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11532022-
Brukelda Hiqmet ReçiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar1462011-
Brunilda Josif ÇiçolliKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar172011-
Brunilda Kujtim BalliuKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11052022-
Brunilda Naim KërtushaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4002012M11922033N
Brunilda Vincens BekaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9262019-
Bujar Sali DedjaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar82005K58113927Q
Bukurije Lutfi ShehiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8252001L63002804V
Bukurije Teki Marko (Spahiu)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8782000L11401020A
Çajup Xhevair RefitajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar1492011-
Çeljeta Fatmir XamaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar4032012-
Çelnik Rushit HaxhillariKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10721998K74313625F
Ceno Gjysho BegajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1502011L32812404U
Dallandyshe Teki Bidaj (Hodaj)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10972003-
Daniela Andon Mihali (Bale)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar4042012-
Dashamir Teki BegajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7512000K41713014D
Dashnor Islam MemishiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1292001K61615008O
Denada Agim RustemiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8362015-
Denada Maksi MaskajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10012020L82203019I
Denis Xhevdet RamaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9282019L82327027H
Denisa Arben MilloKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9292019M33613205S
Dervish Sadik BeqirajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9302019L71326028H
Desida Agim KamberiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10022020-
Dhimitra Petraq PeriKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8382015L52229008F
Dhurata Idriz Topuzi (Shahini)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9032001K32527202L
Diana Aleks BidaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8032001K33730036G
Diana Faik ZebiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv191999-
Diella Gjon Lufi (Martuzi)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1552011L98606502P
Difrida Ilirjan DelibashiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8782016-
Ditjon Jaçe KasmiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1562011L21420011E
Dolora Bujar BejteKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8162014-
Donaldi Sadik ÇukoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9322019M01503034F
Donarda Nasibi Myftari (Nunaj)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9332019L92418010S
Donika Spiro Dimo (Pilo)Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv2772001-
Donika Vangjel DhimaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar1572011-
Dorian Dilaver BejkoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4122012L72211027P
Doriana Xhemal Deliallisi (Biba)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1592011L61803032D
Dorina Orest BitriKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv9182002-
Dorina Qazim MyftiuKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar1602011-
Drilona Aleksandër DhimaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar4142012-
Drita Abdurrahim Belegu (Karabina)Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv9192002-
Dritan Kujtim HoxhaKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv8792016-
Edison Fiqiri OshafiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11102021M23728601S
Edison Kalem DishaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11112022M12026010Q
Edlira Nazmi Buzani (Shehu)Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv6641999-
Edlira Resul Piti (Kambo)Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv6682013-
Edlira Sadik TiranaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar13382006K91423025S
Edmond Ramis SelimajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8212001M12019014N
Edvin Paskal GaçeKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1672011L31512028I
Eglantina Kristo VilaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8812016M31409044T
Eglantina Rexhep HykaKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv9382019-
Ejup Sulejman MelaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4591999K31412045R
Eldiana Xhevdet BreguKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9402019-
Eleida Koço ZvirinaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar4222012-
Eleni Mihallaq LoniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar581998K32515189L
Elida Abdulla Teme (Dervishi)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10032020L72203511T
Elida Jako Maku (Pajovi)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4232012K97212003I
Eliona Musa Albrahimi (Ahmetaj)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4252012L64110402D
Eliona Thomaq KereciKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10042020-
Elira Qamil Çaku (Memelli)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar13402006L16318002B
Eliverta Hetem AvdiajKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv6762013-
Eljodor Astrit HodajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9412019L86318204N
Elona Kujtim XheliliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4312012L72202501H
Elona Mithat Dhrami (Cenaj)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8832016-
Elpina Ilirjan ÇaçiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1672023M41318011R
Elpiza Rakip GaxhaziKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9222002L11517004I
Elsa Nexhip AgoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar282011M21828015U
Eluerta Hamit ThaçiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10052020M03122203G
Elvana Xhemal Lula (Lufo)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1792011M13808801B
Elvin Jovan KurtiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1802011L21319516U
Elvira Ismail TopcijaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4342012L52316039S
Emilja Pjerin KoliqiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv10352001-
Endi Ismail MurthiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6852013L91721007U
Endrit Rrapo XhaferajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1822011L27308202M
Endrita Fiton BallaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8462015-
Eni Hadër BinajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10612022-
Enkeleda Elmas PojaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10622022-
Enkeleda Petrit Miraka (Xhanaj)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar302011-
Enkelejd Zeni IsmailajKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv10632022-
Enkelejda Arqile Brahaj (Pipa)Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv13442006-
Enon Xhevdet KarapiciKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12402005K61528504F
Entela Hodo ManehasaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar13452006-
Entela Kope CarhoshiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv2682020-
Entela Vlashi DhimitriKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1862011L22723403R
Enxhi Pajtim HyseniKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar11782023-
Era Guri HaliliKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8872016-
Eralba Vladimir CaraKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8872020L71409510A
Eralda Mikail IkonomiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8882016M12013014G
Erina Agostin GeciKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4422012L11321003O
Erion Gazmend DylgjeriKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv8502015-
Erion Piro PriftiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv3672006-
Ermir Agron ÇalajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11162022M01802009F
Ermira Fatmir ShehuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1972011L82120002E
Erold Selami KamberiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar3282022-
Ertil Agim LlaneKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10122020-
Erton Fejzi DuraKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1982011L61803007A
Ervin Agim KoçiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11972022-
Ervin Harilla NgjeliuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10132020L52115041T
Esmeralda Lefter IgumenidhiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8512015M03001401J
Etleva Pëllumb Gina (Dhamo)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4121998K31507007G
Eva Bashkim MemaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11842023L52303046F
Eva Gëzim HaxhiajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar11852023-
Evdar Ilirjan KodheliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar14742007K43323402A
Evis Hilmi MilaqiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11142003L21313501M
Fabjola Fiqiri IbroKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar4602012-
Fatjeta Hasan AlushiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv10672022-
Fatmir Arshin CecoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar721998K33928027D
Fatmir Namik BërdicaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar11862003-
Fatmira Hariz Varaku (Metaliu)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6751999K31514547H
Fatos Isuf MullaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7772000K33709863P
Feruze Meto HodojKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7082013L66611204I
Firdes Mahmut KaragjozoviqKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4761999K31503547V
Fitim Medi AgolliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11182003K56321832T
Flamur Sali LaloKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar922001L71311018R
Flora Zeqir HysoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12492005L11503008Q
Floresha Ramadan KapxhiuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6891999L11703008A
Floreta Xhevdet PapajaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11232005K81602050O
Florion Gëzim MaraKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11202003K72205004P
Florjan Fran GjokaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar2142011L12218018A
Flutura Nuri MullaiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar372011L61517021D
Flutura Tomor Kulla (Pirgu)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4451999L11626010I
Genciana Hivzi MinxhaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar402011L01325501B
Gentian Ali MuçollariKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8182014L51602009D
Gentiana Lipi ZhobroKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv9542019-
Gilmona Adem TafaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10152020-
Gjyljana Gjergj MirukuKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11292005-
Gledis Sulejman ShehuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar2212011L41506010A
Hajri Meçan EleziKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9012002K82726002F
Hajrullah Riza AhmatiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11312005K92605202C
Harilda Simon Çene (Ndrija)Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv9562019-
Hasan Xhaferr DyrmishiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7271999K31520017J
Hekuran Fehmi AlizotiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11332005K53929406M
Herald Petraq LekajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11232020L76402202L
Hiqmet Shezai HaxhajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9422002M07114203U
Ilda Dhimitraq Sterjo (Perdhiku)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar2242011L12302008H
Ilda Luftar KuçovaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar4812012-
Ilirjan Asqeri LilaKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv5421999-
Ilkena Thanas GjikajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8972016-
Imer Mehmet KaceliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4741998L11307033L
Indrit Ruzhdi AgoKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv8192014-
Ines Thanas PetriKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10182020-
Ingrita Kolec Buçka (Shuli)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8692021L21326012Q
Irena Nikollaq FrakullaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar931998K96927203A
Irina Kristaq DuleKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv13702006-
Iris Lam Dule (Tashi)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10692022-
Irma Robert Gjançi (Venetiku)Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv82005-
Irma Robert ZaimiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar2272011-
Ismina Albert KuçiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8532015-
Iulia Theohar RizoKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9582019-
Izmira Ylli Hasanbelli (Çelaj)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10192022M26509001C
Jetmira Guxim ZeneliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8542015L93708802N
Jetnor Sait SokoliKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11262022-
Joana Ismail ÇukaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10202020-
Jonida Myrteza SinaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4922012M41412011N
Jonida Xhevair SkëndajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9022016L71613001T
Jorgji Nikolla Jica (Nita)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6471999K32712201D
Jorida Faik BoriçiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar11272022-
Julia Gani DemneriKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10242020-
Juliana Përparim Gjinishi (Dimni)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar2292011L12029001I
Juliana Vasil XheliliKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar7342013-
Juna Etem DafaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7362013M21401029E
Jurild Fatmir HoxhaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10252020L81506502U
Kapo Vero SinanajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7382013L56513203G
Kastriot Dino AlliajKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv2332011-
Kimete Mezan Mane (Çoji)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7051999K61422503K
Klajdi Kostë RaciKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv9612019-
Klodian Gani GjoniKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv4992012-
Klodiana Mend'tor UlqiniKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11292022-
Klodjana Naim Sterjo (Hylviu)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8232014-
Koço Andon LlukmaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9482002L66516205P
Kozeta Hito NervajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar562011-
Kristaq Vasil MamilloKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar2881998K32509107B
Kristina Bardhyl ZyberajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11322022L76605202J
Kristofor Koço NgjelaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11442005K51519043S
Kujtim Bajram YmeriKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar5012012L51924017V
Laura Skënder GjolenaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10282020-
Leart Emin BushiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12012023M32422022K
Ledia Thoma BakshevaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar2392011-
Leonard Elmas HoxhallariKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9492002K72602003E
Leonard Fatmir LleshiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar5082012L52202034U
Leonora Agim CikoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar13812006L11518005V
Leonora Grigor Dyrmishi (Shella)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11332003K72823011O
Liljana Flamur BajramiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar5112012-
Liljana Sefer DakaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7131999K32719226A
Liljana Vasillaq PiciKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6572001L13713003N
Lindita Habib MetallaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9512002L12231009T
Lirim Nuredin SelmanajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1111998K34206452R
Lorena Dhimosten DiloKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9662019L72115034P
Lorena Kujtim HatillariKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar11342022-
Lorena Spartak Shupuli (Konomi)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7542013M09511201F
Lorena Tajar SadikajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10732022-
Lorenc File AjdërajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar2452011L32711001K
Loreta Eqerem MeçajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7622000K31418510Q
Lorina Arben PirguKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10302020-
Luan Kaso GosnishtiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar1131998-
Luiza Faredin BollanoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10742022M26305201L
Lulash Zef PjetërnikajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1092000L61423012I
Luljeta Ibrahim Varaku (Gjonku)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar13872006K61507505A
Luljeta Kadri Sejko (Murati)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar13862006-
Luljeta Shaban BabamustaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10472001K61619514Q
Lulzim Destan KarajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar13062023K32712201D   
Lumturi Dule XhaferllariKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar11542005-
Lumturi Mustafa Çuedari (Pone)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9002002K82808001C
Lykesta Mehmet MurtajKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11352022-
Majlinda Shefqet NingaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8582001K71623529P
Majlinda Skënder Rajko (Taullahu)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar13932006-
Majlinda Telha Melonashi (Begaj)Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv2532011-
Majlinda Teza HoxhajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar2542011-
Makbule Mehmet ToskaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4591998K41923003V
Manjola Kadri LipeKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar2552011-
Margarita Refik BrahimiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10762022-
Marije Kozma BizdaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6151999L02719002J
Marjana Aleko PallaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1191998K31414019P
Marjus Jorgji ZallemiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10782022M11308047K
Marlena Dervish Hasanaj (Kumria)Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11592005-
Marsel Pëllumb HysiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12152021M22001015B
Marsela Jani KarabolliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar14002006K86506203T
Matilda Begë LlajajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8562001L42821802F
Matilda Selman AliuKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9052016-
Meliha Beqir UlqiniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4641999K46523007F
Mentor Hamit BalliuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar14022006K94030605A
Merita Abdulla TafaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar5352012K82008503B
Merita Ali Çela (Xhunga)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1211998K31601158F
Merita Shevqet GjeҫiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9572002K88630501K
Merita Vangjel ThomajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar14052006K71828004I
Mersida Naim ResuliKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10322020-
Migel Jorgji ZallëmiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8572015M01322017M
Migen Gafur IsaiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11372022M32903201M
Migena Zoi BegoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11612005M11304004H
Mikel Shefqet AllaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar2712011L53203205D
Milo Sevo RizoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8232000K38706588A
Mimoza Adem KaliaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8182002L91413028Q
Mimoza Haziz ManaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11632005K51614031T
Mimoza Mihal Frashëri (Kola)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1241998K56526079Q
Mimoza Novruz HasanajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7782000L82202503B
Mimoza Sotir SotaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar5961999K51907004T
Mimoza Sotiraq LlaciKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar6871999K71513501W
Mine Zenel SerajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1311998K36426230Q
Miranda Fatmir PasmaqiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar7892001-
Miranda Mestan BrakaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10342019M11415025S
Mirela Miltiadh MitiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv5302003-
Mirela Xhevdet KullaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10362020M31402509D
Mirjeta Kareman EminiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1952009K31607189S
Mirketa Ruzhdi PuriqiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar5462012-
Mirsie Gani Doka (Gjini)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9602002K93129801A
Myrvete Esat Babi (Xhixhabesi)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7362000K71516508B
Nadire Abedin Çami (Llaha)Kontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11482003-
Natasha Ali Joanidhi (Ismaili)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar4881999-
Naurela Miti ZabikuKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10382020-
Ndriçim Ramazan ÇekaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar14142006L52514210J
Neim Asllan LlaneKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7722013L41327508C
Nekije Izet GjoniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar5741999K52024502B
Nertila Bujar ShehuKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10832022-
Nertila Gëzim HoxhaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11392022M17228201J
Nertila Skënder ÇikaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8582015L91318004P
Nevila Agim SadikuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar652011L23624201Q
Nexhmije Deli Alinj (Salataj)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10542001K61808506W
Nikollaq Irakli BushiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar2882011M02727401U
Njazi Ramadan LlëçiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8862002L57221601B
Njazi Sadik HaliliKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8592015-
Odeta Luan FishtaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar7762013-
Olsi Kleanthi DervishiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar7792013-
Olta Azem TrojaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10412020L31316027O
Oltion Eduard CakuKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv10852022-
Orial Besnik ShaholliKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar7822013-
Orjeta Naim MiftariKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9742019-
Ornela Hysen BezhaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8602015L73104207A
Ornela Musa KullolliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar5602012M21713026D
Osman Kadri BalaniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1561998K33710865N
Pëllumb Esat DashiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8922002K32528406O
Pol Jorgo MiloKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9092016-
Polikrat Theofan KuriKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1611998K31328013L
Polikseni Gole KamberiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11742005-
Pranvera Fatmir KodheliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12142021M12723403R
Qamil Teufik KullaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11542003K46823004N
Qezar Bylybash ZyberajKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv10892022-
Raimonda Stefan TeneqexhiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9512001-
Rajmonda Musa JaupiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar14232006-
Ram Halil PapaKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv9772019-
Ramadan Rakip MujollariKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv6971999-
Ramadan Rrapush VrapiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12762005K72823005Q
Redvin Vasil MarkuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar5992012L71614002J
Refan Tefik MaliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9672002M12009503B
Renata Flamur MuçaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar5672012-
Renata Istref FejzajKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv3022011-
Renata Kujtim ArkaxhiuKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8482001-
Rilinda Çerçiz MusajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9102016-
Riza Njazi LaçoKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv8762001-
Romina Hektor ZotkajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuarVertetim2023-
Romina Thanas PeçiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar5712012-
Rovena Dashamir HaliliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10902022M12725202H
Rovena Musa BalliuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar5722012L31508502C
Rovena Shaqir KalliriKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv7892013-
Rozana Isuf Xhaferri (Alushi)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar11832005-
Rozeta Gëzim IsmailiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10452020-
Rrapo Petref XhaferajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar5521999K36330213U
Rudina Niko TaloKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv12782005-
Ruzhdi Enver ShkullakuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8552001K33715746D
Sabrije Tofik DishaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11602003K51521510N
Sabrina Kujtim Moqi (Shijaku)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9802019-
Saimir Gani EminiKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11852005-
Selda Mustafa BekteshiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8292014L91504026E
Selim Sule DervishiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7792000K31512112E
Shahe Sali HakaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9732002K82821213K
Shaqir Gëzim HysenbelliKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11462022M11728502P
Sheme Hamza RuçiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7512000K32508047S
Shkëlqim Refat XhaferiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1741998L07723101O
Shpend Urim AlilanjKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9842019L71911006M
Sokol Shkëlqim ÇelaKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv11472022-
Sonila Shkëlqim SadaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar9822019M12229008C
Sotir Pjeter StefaKontabilist i Miratuar Jo-Aktiv9772002-
Suela Dashamir BerberiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11902005K51604514J
Suela Ruzhdi Mici (Begaj)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar14382006K61528513E
Suzana Col CurriKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar14392006-
Tafil Qemal KolaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar7762000K33710935V
Tefta Flatun ProdaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar20042004M11905029P
Teuta Minella Kanani (Doko)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9122016-
Theodhora Pandi Habili (Koroveshi)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12982002M02711001I
Tom Gjon NdociKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar5832012L36307005S
Tomorr Nebi GrëmbiKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar14432006K32815416L
Uran Pajtim ÇaushiKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar822011-
Valbona Hazbi Trepsenishti (Zeneli)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar14462006-
Valbona Kadri LlohaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar3292011L12204033S
Valentin Tom NdociKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10492020L87804504B
Valentina Dod BliuKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar5862012-
Valentina Luçi Dervishi (Gjini)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8472001K71513502H
Valmira Vendim KapajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar9862019-
Vangjel Dhimitër LiçoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8242001k37506041q
Vehibe Shkreli ShehuKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar472000K46523037D
Vilma Liman TiranaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar11492022M22112006O
Vjoldan Ramadan MuslijaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar11512022-
Vladimir Eqerem SidaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar8622015-
Xhemal Rakip ToriKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8352001L42506204Q
Xhensila Nias HysenKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar8092013L86409203J
Xhevdet Feim HyseniKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar4581999K31614523K
Xhoxhi Kiҫo LeraKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar10502010K71707001O
Xhuljana Xhevair LekaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar10512020-
Ylli Kapllan AjdinajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar902010-
Zaho Barjam KukaKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1941998K38706576A
Zarina Sezar MerkajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar5912012M21411031U
Zhaneta Mihal NdrekoKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar12922005M12709401A
Zheni Memo MemajKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar11522022-
Zhulieta Islam Lika (Zaçaj)Kontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar1951998K71603021F
Zinaida Ferik LeskajKontabilist i Miratuar Aktiv - I vetëpunësuar14212006L02129005T
Zylfie Zaim LalaKontabilist i Miratuar Aktiv - I punësuar7432000-

 

Regjistri Publik – Shoqëri Kontabiliteti

 

Shoqëria e KontabilitetitKontabilisti i MiratuarNumer DeshmieVit DeshmieNIPT
A.S.C.A sh.p.k.Artan Koço Alia8812002L01305501Q
Accounting sh.p.k.Gentian Shaban Karrulli7872001L12024501N
AECO Business SolutionsEriona Vehbi Dobrovoda4442012M32405029E
AiM Advisory sh.p.k.Mirela Idriz Pacani10352020L52212017L
AL-TAX & CONSULTINGAurela Myqerem Gjokutaj9202019M01924022H
Artis Consulting sh.p.k.Vangjel Genci Panozaqi11922022M31402509D
Avanntive Consulting sh.p.k.Oltjana Myftar Kaziaj8272014L11331002K
BaEr Consulting sh.p.k.Ergys Mustafa Demneri11122003L12205018D
Bllaca sh.p.k.Rigelsa Ilirjan Bllaca9782019L91521504U
Consulting EL sh.p.k.Arianit Mehmet Bebeti6571999L72520206N
Consulting House sh.p.k.Elton Selfo Muça1762011M31516018A
CTRL Consulting sh.p.k.Violeta Enver Perleka6141999M02209022F
Cunoti sh.p.k.Renato Pandi Çunoti11792005M24029003H
Deloitte Albania sh.p.k.Albana Etem Shahu2412012J62329003N
DIA CONSULTING sh.p.k.Erjon Hamdi Bilali4462012L32113017L
E.A.R Consulting shpkAnisa Pëllumb Sinani (Çela)8702016L51601009V
e-Fas Consulting sh.p.k.Valmira Avram Pajenga5872012M32511202C
ERARLIS sh.p.k.Enver Qemal Sula1882011L62709202A
ESDE Consulting sh.p.k.Ervina Hazis Serani8932016L42402020J
Eurofast International sh.p.k.Drilona Qazim Likaj4152012K81928007N
FACT sh.p.k.Fidarie Arif Qela10142020L82008005L
FEAL Studio sh.p.k.Ferit Sulejman Karaj7732000L62412018D
Ficadex Albania sh.p.k.Marije Llazi Dushi512022K52403505B
Financa Jote sh.p.k.Natasha Xhelal Shuaipi1471998L91307004G
Financial Legal Solutions sh.p.k.Jetmira Arqile Lita (Ikonomi)2282011L32307060M
Financial&Accounting Management sh.p.k.Ervin Koço Themeli7422000K31602083I
FINSTUDIO ER&LED sh.p.k.Erald Agron Hasanaj9432019L61326511T
Frontline Albania sh.p.k.Erjona Kujtim Lohja9452019M37205001A
G.F.C sh.p.k.Dyrmish Riza Ruka7211999K31608081W
Gjeta Accounting sh.p.k.Angjelina Pjetër Gjeta10002000L42905203P
GoldsMath sh.p.k.Sanije Faslli Tafa342000K31602003V
HFG-Konsulent sh.p.k.Myslym Isuf Haxhi11472003L58414101N
HIDRI ACCOUNTING sh.p.k.Vjollca Musa Hidri9922002M13601206K
Intrust Acc sh.p.k.Migen Gjergj Marku2682011K41530028G
It-Al Consult sh.p.k.Sotiraq Miti Dhamo4701998K31517194J
K.P.M.G. sh.p.k.Alba Spartak Paparisto1922019J91619001D
KEM Consulting AL sh.p.k.Klement Sadik Mersini9472002M22324015K
Kle&Alb sh.p.k.Altin Halim Qojle1142011J62904041K
KM Consulting sh.p.k.Isidora Musa Sulaj10702022L02221025T
Kontabel Center sh.p.k.Agim Ymer Lleshi71998L42605201N
KRISTAL Consulting sh.p.k.Nikoleta Dhimitraq Mair (Kreku)14152006L31521001G
Lekso Consulting sh.p.k.Afërdita Xhelal Gjyla5982013L91511003B
M&A Accounting Services sh.p.k.Jonida Ylli Myshketa9592019L91605503E
MARSHEA sh.p.k.Eduart Shyqyri Sharka8972022K53915401R
MB CONSULTING sh.p.k.Bledar Astrit Manaj3912012L21428011V
MDB Finance sh.p.k.Mario Gjon Gjoni11362022L92023014R
Network Consulting sh.p.k.Armando Bashkim Çadri3792012M01705036O
O-NXT sh.p.k.Migena Idajet Hasa2702011L32319020V
Parid Consulting sh.p.k.Kledi Xhemal Hasani9622019L72307048U
Shalla sh.p.k.Hysni Ismail Shalla6681999K98102601A
SM Consulting sh.p.k.Albana Asim Hoxha (Metani)10932022L56409001B
SMARTFIN sh.p.k.Elsion Hamdi Allushi4332012L41520023J
Studio Laci sh.p.k.Kristaq Dhori Laçi4991999K31404035Q
Studio Pustina sh.p.k.Andia Luan Pustina321998L11320002B
Trimi Kontabel sh.p.k.Abaz Ibrahim Trimi922011L13125801S
ZIP Financial Consulting sh.p.k.Taulant Vangjel Ziu12162023M34722401C
DEJA sh.p.k.Mirjana Selami Janushaj (Dervishi)5951999K42718408K
Kazazi Consulting sh.p.k.Ralf Fatmir Kazazi12112023L31804002H
SP Tax & Accounting sh.p.k.Elida Sokrat Sallamani11112005M02414021F

Për çdo pyetje ose paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni!