EN
AL

Njoftime

 • Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm Qershor Dega Tiranë
  IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 – 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 – 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor.
 • Trajnimi Parapergatitor për Provimin I – Qershor 2024
  IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 – 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 – 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor.
 • Hapja e Regjistrimeve per Provimet e Aftesive Profesionale per Kontabilist te Miratuar
  Komisioni i Provimeve të Aftësive Profesionale njofton të gjithë kandidatët e interesuar për
 • Trajnimet e Hyrjes në Profesion – Prill 2024
  IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 – 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 – 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor.
 • Programi i provimeve per KM dhe AL
  IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 – 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 – 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor.
 • Shprehje interesi – Kandidatura per Keshillin Kombetar te Kontabilitetit
  Në përputhje me Urdhrin Nr. 01, datë 23.01.2024 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për
 • Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm Janar 2024
  IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 – 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 – 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor.
 • Thirrje për aplikim Lektor pranë IKM për Edukimin e Vijueshëm
  Në perputhje me Rregulloren Nr. 06, datë 07.09.2018 “Për Edukimin dhe Kualifikimin Profesional”, e
 • Programi i Edukimit te Vijueshem 2024
  IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 – 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 – 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor.
 • Mbledhja e Këshillit të IFAC 15-16 Nëntor Vjenë, Austri.
  Në datat 15-16 Nëntor 2023 në Vjenë të Austrisë u zhvillua mbledhja e zakonshme e Këshillit të
 • Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme – 30 Shtator 2023
  Tiranë, më 30 Shtator 2023   Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të IKM Vendim Nr. 1/2023  
 • Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm Tetor – Nentor 2023
  IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 – 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 – 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor.
 • Njoftim – Zgjedhjet e Komitetit të Auditimit të Brendshëm
  Të nderuar anëtarë,   Në përputhje me Rendin e Ditës së Asamblesë së Përgjithshme, e cila do
 • Njoftim – Zgjedhjet e Komitetit të Kontrollit të Cilësisë
  Të nderuar anëtarë   Në përputhje me Rendin e Ditës së Asamblesë së Përgjithshme, e cila do të
 • Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme – 30 Shtator 2023
  Të nderuar anëtarë,   Në përputhje dhe në zbatim të Nenit 8 të Statutit të IKM, më datë 30
 • Mbledhja e Këshillit të Zgjeruar të Kryetarëve të Degëve dhe Seksioneve
  Më datë 18 Korrik 2023, në zyrat e IKM u zhvillua mbledhja e Këshillit të Zgjeruar të Degëve dhe
 • Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm Qershor 2023
  IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 – 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 – 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor.
 • Thirrje për aplikim – Lektor pranë IKM për Edukimin e Vijueshëm
  Në perputhje me Rregulloren Nr. 06, datë 07.09.2018 “Për Edukimin dhe Kualifikimin Profesional”, e
 • Trajnimi Parapergatitor për Provimin II – Maj 2023
  IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 – 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 – 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor.
 • Trajnimi Parapergatitor për Provimin I – Maj 2023
  IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 – 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 – 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor.
 • Hapja e Regjistrimeve për Provimet për Kontabilist të Miratuar
  Komisioni i Provimeve të Aftësive Profesionale njofton të gjithë kandidatët e interesuar për
 • Thirrje për aplikim – Komisioni Ad-Hoc
  IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 – 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 – 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor.
 • Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm Janar 2023
  IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 – 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 – 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor.
 • Kandidatë për Kontabilist të Miratuar – Informacion
  IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 – 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 – 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor.
 • Trajnimet e Hyrjes në Profesion – Prill 2023
  IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 – 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 – 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor.