EN
AL

Partnerë

INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS

FAKULTETI I EKONOMISË UNIVERSITETI I TIRANËS

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE

BORDI I MBIKQYRJES PUBLIKE

UNIVERSITETI I SHKODRËS LUIGJ GURAKUQI

INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS BOARD

SHOQATA E KONTABILISTËVE TË CERTIFIKUAR DHE AUDITORËVE TË KOSOVËS

AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE

INSTITUTI I EKSPERTËVE KONTABËL TË AUTORIZUAR

KËSHILLI KOMBËTAR I KONTABILITETIT

DHOMA E TREGTISË DHE INDUSTRISË DURRËS

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS