EN
AL
Category Uncategorized
2 Apr

Hapja e Regjistrimeve per Provimet e Aftesive Profesionale per Kontabilist te Miratuar

Komisioni i Provimeve të Aftësive Profesionale njofton të gjithë kandidatët e interesuar për marrjen e titullit Auditues Ligjor dhe Kontabilist i Miratuar, se kërkesat për regjistrimin në provimet e aftësive profesionale të sezonit të ri do të pranohen në datat 27 Mars- 30 Prill 2024, ora 16:00, në sekretarinë teknike pranë organizatës profesionale, IEKA. Për kandidatët të cilët do të regjistrohen për provimet për AL dhe KM për sezonin e ri duhet të plotësohen kriteret në vijim: KANDIDATËT PËR KONTABILIST TË MIRATUAR (KM) duhet të...

READ MORE