EN
AL

Konferenca Fuqizimi i Qeverisjes së Korporatave në Shqipëri dhe Kosovë

Më datë 10 Nëntor 2022 u zhvillua konferenca mbi “Fuqizimin e Qeverisjes së Korporatave në Shqipëri dhe Kosovë: Qëndrueshmëria e Raportimit dhe Rritja e Rolit të Komitetit të Auditimit”.

Konferenca u organizua nga Banka Botërore me përfaqësues të Organizatave Profesionale të Shqipërisë dhe Kosovës nga Instituti i Kontabilistëve të Miratuar (IKM), Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA), përfaqësues nga Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (SHKÇAK), përfaqësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, etj,.

WhatsApp-Image-2022-11-16-at-11.10.42-1
WhatsApp-Image-2022-11-16-at-11.10.43
WhatsApp-Image-2022-11-16-at-11.10.43-2
WhatsApp-Image-2022-11-16-at-11.10.43-3
WhatsApp-Image-2022-11-16-at-11.11.17-1
WhatsApp-Image-2022-11-16-at-11.11.17