EN
AL

Organet Drejtuese

Individët përgjegjës edhe rolet e tyre

Korrektësi

Profesionalizëm

Përgjegjshmëri

Këshilli i Drejtimit siguron drejtimin e punës së IKM në periudhen midis dy Mbledhjeve të Asamblesë, bazuar në Statutin e IKM, në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi dhe vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, së cilës i raporton për veprimtarinë e tij.

 

Përbërja aktuale e Këshillit të Drejtimit është:

Kryetar:
Prof. Dr. Sotiraq Dhamo

Zv. Kryetar:
Fatmir Bërdica

Anëtarë:
Arben Hasani
Polikrat Kuri
Era Halili
Leonora Dyrmishi (Shella)
Koço Llukmani

Perberja aktuale e Stafit Ekzekutiv eshte:

Drejtori Ekzekutiv:
Dashamir Begaj

Menaxhim Finance & IT:
A. Xhemali

Edukimi i Vijueshëm Profesional:
N. Kaçi

Sekretaria:
L. Nazifi

Komiteti i Auditimit të Brendshëm ka për detyrë të verifikojë veprimtarinë financiare të IKM, pajtueshmerine me aktet ligjore e nënligjore e me buxhetin e veprimeve të regjistruara në llogari si dhe rregullsine e sinqeritetin e llogarive vjetore të IKM. Për verifikimet e kryera dhe rezultatet e nxjerra prej tyre, Komiteti i Auditimit të Brendshëm i paraqet raport Asamblesë së Përgjithshme të IKM.

 

Përbërja aktuale e Komitetit të Auditimit është:

Kryetar:
Dr. Julian Naqellari

Anëtarë:

Prof. Asoc. Mirela Miti
Meliha Ulqini

Përbërja aktuale e Komitetit të Kontrollit është:

Kryetar:
Jonida Myshketa

Anëtarë:
Andi Pacani
Afrim Suli

KRYESITË E DEGËVE DHE SEKSIONEVE

Bazuar në numrin e anëtarëve të çdo rrethi, Këshilli i Drejtimit vendos krijimin e Degëve ose Seksioneve. Seksionet krijohen në Rrethe të cilat kanë deri në 20 anëtarë. Disa Seksione në afërsi me njeri tjetrin mund të kerkojnë krijimin e Degës duke u bashkuar. Organet drejtuese të Degëve dhe Seksioneve zgjidhen me një mandat 4-vjecar me të drejtë rizgjedhje vetëm një herë.

DEGA TIRANË

DEGA TIRANË

Kryetar:
Polikrat Kuri

Anëtarë:
Zhuljeta Lika (Zaçe)
Ingrid Shuli
Adriana Kalaja
Ilda Sterjo (Perdhiku)
Aqif Toska
Valmira Kapaj

DEGA DURRËS

DEGA DURRËS

Kryetar:
Besim Tusha

Anëtarë:
Artan Alia
Jonida Myshketa
Pol Milo
Elona Xhelili

DEGA FIER

DEGA FIER

Kryetar:
Anika Heqimaj

Anëtarë:
Ilir Sinanaj
Eliverta Avdiaj
Ligor Doko
Luljeta Sejko (Murati)

DEGA ELBASAN

DEGA ELBASAN

Kryetar:
Mikel Alla

Anëtarë:
Vjollca Hidri
Enea Paheshti
Valmira Pajenga
Ndriçim Çeka

DEGA KORÇË

DEGA KORÇË

Kryetar:
Fatmir Ceci

Anëtarë:
Alma Kureta
Klajdi Raci
Diana Bida
Besmira Konini (Nazarko)

DEGA VLORË

DEGA VLORË

Kryetar:
Kastriot Aliaj

Anëtarë:
Xhensila Hysen
Eljodor Hodaj
Rrapo Xhaferaj
Feruze Hodoj

SEKSIONI LUSHNJE

DEGA LUSHNJE

Kryetar:
Eduart Sharka

 

Anëtarë:
Hekuran Alizoti
Lirim Selmani

SEKSIONI BERAT

SEKSIONI BERAT

Kryetar:
Lorenc Ajdëraj

Anëtarë:
Altin Qojle
Leonora Dyrmishi (Shella)
Eleni Loni
Marie Bizdani

SEKSIONI SHKODËR

SEKSIONI SHKODËR

Kryetar:
Mimoza Kola (Frashëri)

Anëtarë:
Diella Lufi
Elira Çaku (Memelli)

SEKSIONI KAVAJË

SEKSIONI KAVAJË

Kryetar:
Abaz Trimi

Anëtarë:
Demir Lika
Daniela Reci

SEKSIONI SARANDË

DEGA SARANDË

Kryetar:
Artan Rumani

Anëtarë:
Fatos Mulla
Jetmira Zeneli

SEKSIONI POGRADEC

SEKSIONI POGRADEC

Kryetar:
Ahmed Guxholli

Anëtarë:
Mentor Balliu
Drita Ruho