EN
AL

Programi i Edukimit te Vijueshem 2024

Në përputhje me Strategjinë e Edukimit të Vijueshëm, Rregulloren e Komitetit të Edukimit dhe Kualifikimit Profesional dhe Planin e Aktiviteteve të miratuar në Asamblenë e Përgjithshme, Këshilli i Drejtimit të IKM ka miratuar programin dhe kalendarin e trajnimeve të Edukimit të Vijueshëm për vitin 2024.

Programi i trajnimit është i ndarë në:

 • Trajnime të detyrueshme:
  • Trajnimi Janar 2024;
  • Trajnimi Maj 2024;
 • Trajnime me zgjedhje:
  • Trajnimi Shtator 2024;
  • Trajnimi Nëntor 2024;
 • Workshop

Në përputhje dhe me përgjigjet e pyetësorit të dhëna prej anëtarëve të IKM, trajnimet do të organizohen si vijon:

 • Do të ketë dy data të mundshme për çdo trajnim;
 • Trajnimet do të zhvillohen në grupe me më pak pjesëmarrës;
 • Trajnimet për Degën Tiranë do të zhvillohen vetëm me pjesëmarrje fizike në auditor;
 • Trajnimet për Degët dhe Seksionet e rretheve të tjera do të zhvillohen hibride;

Shënim: Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm i parë (Ligji për Tatimin mbi të ardhurat) do të zhvillohet në datat 22 – 24 Janar 2024 dhe  29 – 31 Janar 2024. Do të njoftoheni në ditët në vijim për detajet e regjistrimit.

Shkarkoni Programin dhe Kalendarin e Trajnimeve