Këshilli i Drejtimit siguron drejtimin e punës së IKM në periudhen midis dy Mbledhjeve të Asamblesë, bazuar në Statutin e IKM, në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi dhe vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, së cilës i raporton për veprimtarinë e tij.

Përbërja aktuale e Këshillit të Drejtimit është:

Kryetar:
Prof. Dr. Sotiraq Dhamo

Zv. Kryetar:
Prof. Dr. Ingrid Shuli

Anëtarë:
Aqif Toska
Artan Alia

Era Halili
Dr. Julian Naqellari
Koço Llukmani

Perberja aktuale e Stafit Ekzekutiv eshte:

Drejtori Ekzekutiv:
Dashamir Begaj

Menaxhim Finance & IT:
Agen Xhemali

Edukimi i Vijueshëm Profesional:
Nazmije Kaçi

Sekretaria:
Lindita Nazifi

Komiteti i Auditimit të Brendshëm ka për detyrë të verifikojë veprimtarinë financiare të IKM, pajtueshmerine me aktet ligjore e nënligjore e me buxhetin e veprimeve të regjistruara në llogari si dhe rregullsine e sinqeritetin e llogarive vjetore të IKM. Për verifikimet e kryera dhe rezultatet e nxjerra prej tyre, Komiteti i Auditimit të Brendshëm i paraqet raport Asamblesë së Përgjithshme të IKM.

Përbërja aktuale e Komitetit të Auditimit është:

Kryetar:
Dr. Mirela Miti

Anëtarë:
Merita Çela
Genciana Minxha

Përbërja aktuale e Komitetit të Kontrollit është:

Kryetar:
Fatmir Bërdica

Anëtarë:
Meliha Ulqini
Afrim Suli

Bazuar në numrin e anëtarëve të çdo rrethi, Këshilli i Drejtimit vendos krijimin e Degëve ose Seksioneve. Seksionet krijohen në Rrethe të cilat kanë deri në 20 anëtarë. Disa Seksione në afërsi me njeri tjetrin mund të kerkojnë krijimin e Degës duke u bashkuar. Organet drejtuese të Degëve dhe Seksioneve zgjidhen me një mandat 4-vjecar me të drejtë rizgjedhje vetëm një herë.

Kryetar:
Polikrat Kuri

Anëtarë:
Zhuljeta Lika (Zaçe)
Ingrid Shuli
Adriana Kalaja
Ilda Sterjo (Perdhiku)
Aqif Toska
Valmira Kapaj

Kryetar:
Besim Tusha

Anëtarë:
Artan Alia

Jonida Myshketa
Pol Milo
Elona Xhelili

Kryetar:
Anika Heqimaj

Anëtarë:
Ilir Sinanaj

Eliverta Avdiaj
Ligor Doko
Luljeta Sejko (Murati)

Kryetar:
Mikel Alla

Anëtarë:
Vjollca Hidri
Enea Paheshti
Valmira Pajenga
Ndriçim Çeka

Kryetar:
Fatmir Ceci

Anëtarë:
Alma Kureta
Klajdi Raci
Diana Bida
Besmira Konini (Nazarko)

Kryetar:
Kastriot Aliaj

Anëtarë:
Xhensila Hysen
Eljodor Hodaj
Rrapo Xhaferaj
Feruze Hodoj

Kryetar:
Eduart Sharka

Anëtarë:
Hekuran Alizoti

Lirim Selmani

Kryetar:
Lorenc Ajdëraj

Anëtarë:
Altin Qojle

Leonora Dyrmishi (Shella)
Eleni Loni
Marie Bizdani

Kryetar:
Mimoza Kola (Frashëri)

Anëtarë:
Diella Lufi

Elira Çaku (Memelli)

Kryetar:
Abaz Trimi

Anëtarë:
Demir Lika
Daniela Reci

Kryetar:
Artan Rumani

Anëtarë:
Fatos Mulla

Jetmira Zeneli

Kryetar:
Ahmed Guxholli

Anëtarë:
Mentor Balliu
Drita Ruho