EN
AL

Njoftim – Zgjedhjet e Komitetit të Auditimit të Brendshëm

Të nderuar anëtarë,

 

Në përputhje me Rendin e Ditës së Asamblesë së Përgjithshme, e cila do të zhvillohet më datë 30 Shtator 2023, si dhe në përputhje me kërkesat e Nenit 7 dhe Nenit 10 të Statutit të IKM, hapet procesi i paraqitjes së kandidaturave për anëtar të Komitetit të Auditimit të Brendshëm.

Kërkesa për kandidim për anëtar të Komitetit të Auditimit të Brendshëm, shoqërohet me një mbështetje të jo më pak se 10 (dhjetë) anëtarëve Kontabilistë të Miratuar, të cilët në datën e njoftimit për Rendin e Ditës së Asamblesë së Përgjithshme janë në Regjistrin Publik të IKM dhe kanë shlyer kuotën vjetore, të cilët nënshkruajnë formularin e mbështetjes.

Në përputhje me Paragrafin 93 të Nenit 10, nuk mund të zgjidhen anëtarë të organeve drejtuese anëtarët e IKM të cilët:

  • Në datën e caktuar për paraqitjen e kandidaturave për anëtar të Komitetit të Auditimit të Brendshëm rezultojnë se nuk kanë paguar kuotat e anëtarësisë në afatin e rregullt të caktuar nga Këshilli i Drejtimit për 3 (tre) vitet e fundit;
  • Në datën e caktuar për paraqitjen e kandidaturave për anëtar të Komitetit të Auditimit të Brendshëm nuk janë të regjistruar në Regjistrin Publik të IKM;
  • Në datën e caktuar për paraqitjen e kandidaturave për anëtar të Komitetit të Auditimit të Brendshëm nuk plotësojnë 5 (pesë) vite anëtarësi në IKM si Kontabilist i Miratuar Aktiv;
  • Në datën e caktuar për paraqitjen e kandidaturave për anëtar të Komitetit të Auditimit të Brendshëm nuk kanë përmbushur detyrimet e Edukimit të Vijueshëm të përcaktuara në aktet rregullatorë në fuqi;
  • Brenda dy viteve të fundit janë ndëshkuar me masa disiplinore nga organet drejtuese të IKM, nga Bordi i Mbikëqyrjes Publike, nga organet administrative ose nga organet gjyqësore;
  • Janë zgjedhur Kryetarë Dege ose Përgjegjës Seksioni në rrethet përkatës.

 

Secili anëtar mund të japë mbështetjen e tij për vetëm një anëtar që kandidon për secilën nga zgjedhjet e organeve drejtuese të IKM.

Paraqitja e kandidaturës bëhet pranë sekretarisë së Institutit të Kontabilistëve të Miratuar, jo më vonë se data 15 Shtator 2023.

Formate - Mbështetja për Kandidim dhe Deklarata e mbështetësve

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *