VENDIME TE KESHILLIT TE DREJTIMIT PER VITIN 2020

Vendimi Nr. 1 Date 30.01.2020

Vendimi Nr.2 Date 15.04.2020

Vendimi Nr. 3 Date 25.06.2020

Vendimi Nr. 4 Date 04.08.2020

Vendimi Nr. 5 Date 15.09.2020

Vendimi Nr. 6 Date 16.10.2020

Vendimi Nr. 7 Date 13.11.2020

Vendimi Nr. 8 Date 23.12.2020