VENDIME TE KESHILLIT TE DREJTIMIT PER VITIN 2021

Vendimi Nr. 1 Datë 26.01.2021

Vendimi Nr.2 Datë 08.04.2021

Vendimi Nr. 3 Datë 14.05.2021

Vendimi i KZKDS Datë 21.05.2021

Vendimi Nr. 4 Datë 05.06.2021

Vendimi Nr. 5 Datë 06.09.2021

Vendimi Nr. 6 Datë 03.11.2021

Vendimi Nr. 7 Datë 19.11.2021

Vendimi Nr. 8 Datë 10.12.2021