Trajnimi i Hyrjes në Profesion – Mars 2022

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (04 - 13 Mars 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (18 - 20 Mars 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do [...]

2022-02-07T12:13:45+01:0007/02/2022|

Thirrje për shprehje interesi

Platforma Qendrore e anëtarësisë së Institutit të Kontabilistëve të Miratuar Qëllimi/Produktet e Parashikuara: Redesign i faqes së Webit të IKM; Platforma qendrore e anëtarësisë, e cila do të përfshijë databazën e të dhënave të anëtarësisë, modulin e Administrimit, modulin e përdoruesit, modulin e certifikatave. Profili i Kompanisë: Të ketë minimalisht 5 vite e regjistruar në [...]

2022-01-24T13:37:31+01:0024/01/2022|

Artikuj – Lidershipi i Mendimit

Artikulli 1: "Ethical Leadership in an Era of Complexity and Digital Change" Ky punim është i pari nga katër pjesët e artikullit për Lidershipin e Mendimit, i punuar dhe i bazuar mbi një studim eksplorues si dhe një Tryezë të Rrumbullakët të mbajtur nga Shoqata e Kontabilistë të Miratuar të Kanadasë (CPA Canada), Instituti [...]

2021-12-24T13:55:59+01:0024/12/2021|

Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm 20-23 Dhjetor 2021

Në përputhje me Rregulloren e Edukimit dhe Kualifikimit Profesional të IKM, Ligjin 10091 dhe Rregulloren Nr. 9 të BMP çdo Kontabilist i Miratuar duhet të ndjekë minimalisht 40 orë Edukim të Vijueshëm në vit. Për t'u mundësuar anëtarëve plotësimin e këtij detyrimi prej 40 oresh, IKM ju njofton se do të organizojë trajnimin e [...]

2021-12-14T17:29:26+01:0014/12/2021|

Simpozium – Impakti i pandemisë dhe risive fiskale në cilësinë e raportimit financiar

Nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit (KKK) më datë 07.12.2021, në ambientet e Hotel Tirana International u zhvillua një simpozium me temë: "Impakti i Pandemisë dhe risive fiskale në cilësinë e raportimit financiar të njësive ekonomike në Shqipëri". Në këtë simpozium të organizuar nga KKK merrnin pjesë dhe ishin prezent përfaqësues nga institucionet shtetërore si: Ministria e [...]

2021-12-13T12:11:44+01:0013/12/2021|

Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm 13-17 Dhjetor 2021

Në përputhje me Rregulloren e Edukimit dhe Kualifikimit Profesional të IKM, Ligjin 10091 dhe Rregulloren Nr. 9 të BMP çdo Kontabilist i Miratuar duhet të ndjekë minimalisht 40 orë Edukim të Vijueshëm në vit. Për t'u mundësuar anëtarëve plotësimin e këtij detyrimi prej 40 oresh, IKM ju njofton se do të organizojë trajnimin e [...]

2021-12-07T11:01:41+01:0007/12/2021|

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

Në datë 20 Nëntor 2021 në ambientet e Hotel Rogner u organizua Asambleja e Përgjithshme të Anëtarësisë së Institutit të Kontabilistëve të Miratuar (IKM).Në përputhje me statutin e IKM, në Asamblenë e Përgjithshme morën pjese përfaqësuesit e anëtarësisë me të drejtë vote.Asambleja miratoi aktivitetin e IKM për periudhën midis dy mbledhjeve si dhe zgjodhi organet [...]

2021-12-04T13:50:17+01:0004/12/2021|

Diskutimi Vjetor i Programit të anëtarësimit të IKM pranë IFAC

Më datë 1 Dhjetor 2021, u zhvillua takimi vjetor me IFAC ku u diskutuan çështje të programit të anëtarësimit të IKM pranë saj. Në këtë takim morën pjesë; Kryetari i Këshillit të Drejtimit, Prof. Dr. Sotiraq Dhamo, përfaqësuesi i IFAC znj. Sarah Gagnon, Drejtori Ekzekutiv z. Dashamir Begaj si dhe anëtarë të Stafit Ekzekutiv. Gjatë [...]

2021-12-04T13:38:01+01:0002/12/2021|
Go to Top