Workshop Edukimi i Vijueshëm 24 Nëntor 2022

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM: Në datën 24 Nëntor 2022, IKM do të organizojë Workshop-in prej 4 orëve për Anëtarët, në kuadër të trajnimeve të detyrueshme të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2022. Trajnimi do të zhvillohet [...]

2022-11-17T11:32:43+01:0017/11/2022|

Konferenca Fuqizimi i Qeverisjes së Korporatave në Shqipëri dhe Kosovë

Më datë 10 Nëntor 2022 u zhvillua konferenca mbi "Fuqizimin e Qeverisjes së Korporatave në Shqipëri dhe Kosovë: Qëndrueshmëria e Raportimit dhe Rritja e Rolit të Komitetit të Auditimit". Konferenca u organizua nga Banka Botërore me përfaqësues të Organizatave Profesionale të Shqipërisë dhe Kosovës nga Instituti i Kontabilistëve të Miratuar (IKM), Instituti i Ekspertëve Kontabël [...]

2022-11-16T11:24:22+01:0016/11/2022|

Trajnimi i Edukimit te Vijueshem – Dege dhe Seksione Shtator 2022

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM: Në datat 26 - 28 Shtator 2022, IKM do të organizojë trajnimin prej 10 orëve të Anëtarëve, në kuadër të trajnimeve të detyrueshme të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2022. Trajnimi do të [...]

2022-09-20T10:15:48+02:0020/09/2022|

Trajnimi i Hyrjes në Profesion – Tetor 2022

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 - 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 - 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do [...]

2022-09-09T11:54:21+02:0009/09/2022|

Trajnimi i Edukimit te Vijueshem Qershor 2022

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM: Në datat 01 - 03 Qershor 2022, IKM do të organizojë trajnimin prej 12 orëve të Anëtarëve, në kuadër të trajnimeve të detyrueshme të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2022. Për shkak të [...]

2022-05-23T10:18:55+02:0010/05/2022|

Workshop Prill 2022

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM, për periudhën Prill 2022: Në datat 26 - 27 Prill 2022, IKM do të organizojë dy Workshop, në kuadër të trajnimeve të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2022. Anëtarët mund të regjistrohen [...]

2022-04-19T13:34:55+02:0019/04/2022|

Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm 02-04 Mars 2022

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM, për periudhën Mars 2022: Në datat 02 - 04 Mars 2022, IKM do të organizojë trajnimin prej 10 orëve të Anëtarëve, në kuadër të trajnimeve të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2022. Për [...]

2022-02-23T10:58:03+01:0023/02/2022|

Trajnimi i Hyrjes në Profesion – Mars 2022

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (04 - 13 Mars 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (18 - 20 Mars 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do [...]

2022-02-07T12:13:45+01:0007/02/2022|

Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm Profesional Tetor 2021 – Tiranë

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM, për periudhën  Tetor 2021, do të zhvillojë trajnimin e mëposhtëm: Në datat 25 - 29 Tetor 2021, IKM do të organizojë trajnimin prej 20 orëve të Anëtareve, në kuadër të [...]

2021-10-15T16:43:27+02:0003/10/2021|
Go to Top