Author agen_ikm
2 Feb

Shprehje interesi – Kandidatura per Keshillin Kombetar te Kontabilitetit

Në përputhje me Urdhrin Nr. 01, datë 23.01.2024 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit […]

READ MORE
15 Jan

Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm Janar 2024

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 – 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 – 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor.

READ MORE
3 Jan

Thirrje për aplikim Lektor pranë IKM për Edukimin e Vijueshëm

Në perputhje me Rregulloren Nr. 06, datë 07.09.2018 “Për Edukimin dhe Kualifikimin Profesional”, e ndryshuar si dhe në bazë të […]

READ MORE
28 Dec

Programi i Edukimit te Vijueshem 2024

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 – 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 – 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor.

READ MORE
30 Nov

Mbledhja e Këshillit të IFAC 15-16 Nëntor Vjenë, Austri.

READ MORE
26 Oct

Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme – 30 Shtator 2023

READ MORE
23 Oct

Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm Tetor – Nentor 2023

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 – 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 – 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor.

READ MORE
31 Aug

Njoftim – Zgjedhjet e Komitetit të Auditimit të Brendshëm

READ MORE
31 Aug

Njoftim – Zgjedhjet e Komitetit të Kontrollit të Cilësisë

READ MORE
31 Aug

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme – 30 Shtator 2023

READ MORE