Category News
31 Aug

Njoftim – Zgjedhjet e Komitetit të Auditimit të Brendshëm

READ MORE
31 Aug

Njoftim – Zgjedhjet e Komitetit të Kontrollit të Cilësisë

READ MORE
31 Aug

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme – 30 Shtator 2023

READ MORE
24 Jul

Mbledhja e Këshillit të Zgjeruar të Kryetarëve të Degëve dhe Seksioneve

Më datë 18 Korrik 2023, në zyrat e IKM u zhvillua mbledhja e Këshillit të Zgjeruar të Degëve dhe Seksioneve. […]

READ MORE
20 Jun

Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm Qershor 2023

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 – 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 – 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor.

READ MORE
15 Jun

Thirrje për aplikim – Lektor pranë IKM për Edukimin e Vijueshëm

Në perputhje me Rregulloren Nr. 06, datë 07.09.2018 “Për Edukimin dhe Kualifikimin Profesional”, e ndryshuar si dhe në bazë të […]

READ MORE
22 May

Trajnimi Parapergatitor për Provimin II – Maj 2023

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 – 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 – 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor.

READ MORE
5 May

Trajnimi Parapergatitor për Provimin I – Maj 2023

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 – 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 – 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor.

READ MORE
28 Mar

Hapja e Regjistrimeve për Provimet për Kontabilist të Miratuar

Komisioni i Provimeve të Aftësive Profesionale njofton të gjithë kandidatët e interesuar për marrjen e titullit Auditues Ligjor dhe Kontabilist […]

READ MORE
2 Feb

Thirrje për aplikim – Komisioni Ad-Hoc

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 – 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 – 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor.

READ MORE