Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm 10-14 Maj 2021

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM, për periudhën  Maj 2021, do të zhvillojë trajnimin e mëposhtëm: Në datat 10 - 14 Maj 2021, IKM do të organizojë trajnimin prej 20 orëve të Anëtarëve, në kuadër të trajnimeve të Edukimit [...]

2021-05-03T03:49:34+02:0016/04/2021|

Trajnimin Parapregatitor për Provimin e Dytë

IKM njofton të gjithë anëtarët e tij kandidatë për KM, se në kuadër të përgatitjes për Provimin e Dytë "Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, penale, tregtare dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë" organizon trajnimin në këtë disipline në datat 23 - 25 Shkurt 2021. Për shkak të [...]

2021-02-19T12:50:21+01:0012/02/2021|

Trajnimi i Hyrjes në Profesion Shtator – Tetor 2021

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Kandidatët për KM duhet të ndjekin trajnimet e Hyrjes në Profesion në [...]

2022-02-07T11:48:12+01:0015/01/2021|

Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm 27 – 29 Janar 2021 Degë dhe Seksione

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM, për periudhën  Janar 2021, do të zhvillojë trajnimin e mëposhtëm: Në datat 27 - 29 Janar 2021, IKM do të organizojë trajnimin prej 12 orëve të Anëtareve, në kuadër të trajnimeve të Edukimit [...]

2021-01-21T13:55:48+01:0013/01/2021|

TRAJNIM PARAPREGATITOR PËR PROVIMIN E DYTË PËR KONTABILIST TË MIRATUAR

IKM njofton të gjithë anëtarët e tij kandidatë për KM, se në kuadër të përgatitjes për Provimin e Dytë "Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, penale, tregtare dhe të drejtën e punës në RSH" organizon trajnimin në këtë disipline në datat 16 - 17 Dhjetor 2020. Për shkak të kushteve aktuale trajnimi [...]

2020-12-14T14:46:38+01:0007/12/2020|

TRAJNIMI PËR HYRJEN NË PROFESION PËR KANDIDATËT PËR KM – SKK & SNRF

IKM në vijim të njoftimit të Bordit të Mbikëqyrjesh Publike për hapjen e sezonit të Provimeve të Aftësive Profesionale për Kontabilistë të Miratuar do të fillojë trajnimet për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Kriteret për të marrë pjesë: Anëtarësimi në një Organizatë [...]

2020-11-14T16:18:15+01:0014/11/2020|

PROVIMET E AFTËSIVE PROFESIONALE PËR KONTABILIST TË MIRATUAR – REGJISTRIMI

Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka shpallur hapjen e regjistrimeve për Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar. Për Kandidatët për Kontabilistë të Miratuar të cilët do të regjistrohen për Provimet e Aftësive Profesionale për sezonin e ri, përveç anëtarësimit në një Organizatë Profesionale të Kontabilistëve të Miratuar të njohur nga BMP (Organizatat e njohura [...]

2020-11-13T12:02:18+01:0013/11/2020|

KALENDARI I TRAJNIMEVE PËR EDUKIMIN E VIJUESHËM TË ANËTARËVE TË IKM

Periudha: Janar – Qershor 2020 Vendndodhja: Tiranë Shënim: Për shkak të numrit të lartë të pjesëmarrësve, ende nuk janë saktësuar datat, afatet dhe organizimi sipas rretheve për këto trajnime. Kalendari i mëposhtëm është referues. Në ditët në vijim do të njoftoheni për datat ekzakte. Trajnimi i Parë: 31 Janar - 02 Shkurt 2020 (20 ore) [...]

2020-01-21T13:26:40+01:0021/01/2020|
Go to Top