TRAJNIM PARAPREGATITOR PËR PROVIMIN E DYTË PËR KONTABILIST TË MIRATUAR

IKM njofton të gjithë anëtarët e tij kandidatë për KM, se në kuadër të përgatitjes për Provimin e Dytë "Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, penale, tregtare dhe të drejtën e punës në RSH" organizon trajnimin në këtë disipline në datat 16 - 17 Dhjetor 2020. Për shkak të kushteve aktuale trajnimi [...]

2020-12-14T14:46:38+01:0007/12/2020|

TRAJNIMI PËR HYRJEN NË PROFESION PËR KANDIDATËT PËR KM – SKK & SNRF

IKM në vijim të njoftimit të Bordit të Mbikëqyrjesh Publike për hapjen e sezonit të Provimeve të Aftësive Profesionale për Kontabilistë të Miratuar do të fillojë trajnimet për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Kriteret për të marrë pjesë: Anëtarësimi në një Organizatë [...]

2020-11-14T16:18:15+01:0014/11/2020|

PROVIMET E AFTËSIVE PROFESIONALE PËR KONTABILIST TË MIRATUAR – REGJISTRIMI

Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka shpallur hapjen e regjistrimeve për Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar. Për Kandidatët për Kontabilistë të Miratuar të cilët do të regjistrohen për Provimet e Aftësive Profesionale për sezonin e ri, përveç anëtarësimit në një Organizatë Profesionale të Kontabilistëve të Miratuar të njohur nga BMP (Organizatat e njohura [...]

2020-11-13T12:02:18+01:0013/11/2020|

KALENDARI I TRAJNIMEVE PËR EDUKIMIN E VIJUESHËM TË ANËTARËVE TË IKM

Periudha: Janar – Qershor 2020 Vendndodhja: Tiranë Shënim: Për shkak të numrit të lartë të pjesëmarrësve, ende nuk janë saktësuar datat, afatet dhe organizimi sipas rretheve për këto trajnime. Kalendari i mëposhtëm është referues. Në ditët në vijim do të njoftoheni për datat ekzakte. Trajnimi i Parë: 31 Janar - 02 Shkurt 2020 (20 ore) [...]

2020-01-21T13:26:40+01:0021/01/2020|

KALENDARI I TRAJNIMEVE PËR HYRJEN NË PROFESION – KANDIDATË KM 2020

IKM ju njofton se pas muajit Mars 2020 do të zhvillojë trajnimet për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për të gjithë Kandidatët KM të anëtarësuar pranë tij, si pjesë e certifikimit te detyrueshëm për Provimet e Aftësive Profesionale  për t'u pajisur me Dëshminë  "Kontabilist i Miratuar". Shënim: Do të njoftoheni për datat [...]

2020-01-24T13:41:08+01:0007/01/2020|

TRAJNIMI I EDUKIMIT TE VIJUESHEM – DHJETOR 2019

TRAJNIMI I EDUKIMIT TE VIJUESHEM – DHJETOR 2019 IKM ju njofton se ne zbatim te kerkesave te rregullores Nr. 9 date 27.02.2019 te BMP si dhe kerkesave te Statutit, per periudhen Dhjetor 2019, do te zhvilloje trajnimin e meposhtem: Ne datat 13-15 Dhjetor2019 per Deget Shkoder, Kavaje, Korce, Pogradec, Elbasan, Lushnje, Berat, Vlore, Fier Sarande, [...]

2019-12-06T14:23:31+01:0006/12/2019|

TRAJNIM PER HYRJE NE PROFESION – KANDIDATE KM DHJETOR 2019

IKM ju njofton se gjatë muajit Dhjetor 2019 - Janar 2020 do të zhvillohet trajnimi për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit për të gjithë Kandidatët KM të anëtarësuar pranë tij, si pjesë e certifikimit te detyrueshëm për Provimet e Aftësive Profesionale  për t'u pajisur me Dëshminë  "Kontabilist i Miratuar". Trajnimi do të zhvillohet në ambientet e Universitetit "Marin [...]

2019-12-17T10:26:04+01:0002/12/2019|

***perditesuar 28/02/2019*** KALENDARI I TRAJNIMEVE: Mars – Prill 2019

KALENDARI I TRAJNIMEVE: MARS - PRILL 2019 Trajnimet do të zhvillohen për Standardet Kombëtare dhe Ndërkombëtare të Kontabilitetit, të cilat shërbejnë për hyrjen në provimet për marrjen e titullit Kontabilist i Miratuar! Lloji i Trajnimit: Trajnim në SKK Kohëzgjatja: 6 ditë Java I:  15 - 17 Mars 2019 Java II: 22 - 24 Mars 2019 [...]

2019-02-28T20:54:01+01:0023/01/2019|

Trajnim Pergatitor per kandidatet per KM

IKM njofton të gjithë kandidatët anëtarë të IKM, se në muajin Tetor 2018 do të zhvillojë nje trajnim përgatitor, i cili shërben për hyrjen në provimet për marrjen e titullit Kontabilist i Miratuar! Trajnimet do të zhvillohen sipas kalendarit të mëposhtëm: Periudha Tetor 2018 Te gjithe kandidatet qe deshirojne te marrin pjese ne provim [...]

2018-10-09T08:54:53+02:0005/10/2018|
Go to Top