EN
AL
Category News
3 Jan

Thirrje për aplikim Lektor pranë IKM për Edukimin e Vijueshëm

Në perputhje me Rregulloren Nr. 06, datë 07.09.2018 “Për Edukimin dhe Kualifikimin Profesional”, e ndryshuar si dhe në bazë të […]

READ MORE
28 Dec

Programi i Edukimit te Vijueshem 2024

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 – 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 – 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do të zhvillohen ne auditor.

READ MORE
30 Nov

Mbledhja e Këshillit të IFAC 15-16 Nëntor Vjenë, Austri.

READ MORE
26 Oct

Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme – 30 Shtator 2023

READ MORE
23 Oct

Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm Tetor – Nentor 2023

KM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM: Në datat 30 Tetor – 03 Nëntor 2023, IKM do të organizojë trajnimin prej 20 orëve të Anëtarëve, në kuadër të trajnimeve të detyrueshme të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2023. Trajnimi do të zhvillohet nëpërmjet një platforme elektronike në formatin e një webinar-i për seancat e trajnimit në datat 30 Tetor – 01 Nëntor...

READ MORE
31 Aug

Njoftim – Zgjedhjet e Komitetit të Auditimit të Brendshëm

READ MORE
31 Aug

Njoftim – Zgjedhjet e Komitetit të Kontrollit të Cilësisë

READ MORE
31 Aug

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme – 30 Shtator 2023

READ MORE
24 Jul

Mbledhja e Këshillit të Zgjeruar të Kryetarëve të Degëve dhe Seksioneve

Më datë 18 Korrik 2023, në zyrat e IKM u zhvillua mbledhja e Këshillit të Zgjeruar të Degëve dhe Seksioneve. […]

READ MORE
20 Jun

Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm Qershor 2023

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM: Në datat 27, 29 – 30 Qershor 2023, IKM do të organizojë trajnimin prej 12 orëve të Anëtarëve, në kuadër të trajnimeve të detyrueshme të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2023. Trajnimi do të zhvillohet nëpërmjet një platforme elektronike në formatin e një webinar-i...

READ MORE